FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

 • न्याय परिषदको मिति 2080।08।05 को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०८०।६।२४ गतेको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०८०।६।०८ गतेको स्पष्टोक्ति new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०८०।०६।०२ गतेको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>

थप हेर्ने >>>
 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०५।१९ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।१।२९ को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।१२।६ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७८।०४।३१ गतेको निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।१२।०५ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
श्री देवेन्द्रराज ढकाल
सचिव
श्री मानबहादुर कार्की
सह सचिव
थप हेर्ने >>>

न्याय परिषदको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय परिषदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>

न्याय सेवा आयोगको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय सेवा आयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>