FAQ

सूचना तथा समाचार

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०७८।०१।२२ गतेको प्रेस विज्ञप्‍ती new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।१२।०५ गतेको निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।११।२८ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।११।११ गतेको निर्णयहरु new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७७।१०।२५ न्याय सेवा आयोगको निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०७७।१०।११ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०९।२५ गतेको बढुवा निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।६।२५ मा बसेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।९।९ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।२।३० मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>