FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    

न्याय परिषद निर्णय
मिति २०७५।४।६ गतेको न्याय परिषदको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवा सम्बन्धी निर्णय

       फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

मिति २०७५।४।६ गतेको न्याय परिषदको उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवा सम्बन्धी निर्णय