FAQ

न्याय परिषद सचिवालय
न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।०६।३१ को जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा सम्वन्धी सूचना

   बढुवा सूचना    फाइल डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्